PPL-A Flygcertifikat

Att skaffa flygcertifikat

Flower

Hjärt och lungräddning, del 1

Hej, och jag har fortfarande inte hunnit skriva ikapp allt skojj jag haft för mig,, men,,

Idag hade vi del 1 av 2 med HLR, Hjärt och Lung Räddning ute på klubben. Det är Rödakorset som håller i utbildningen.

Vi fick börja med att ta ställning i hur vi skulle agerat i en fiktiv olycka och vi skulle presentera det som om vi faktiskt hade varit där, alltså ”Jag gjorde X och han gjorde Y”. Övningen var nog mest för att han skulle höra hur vi tänkte och även fungera lite som en isbrytare.

Efter lite diskussioner pratade läraren om luftvägarna och hur man skulle öppna dessa. Vi fick även veta att den nya trenden är att hoppa över pulsen när man som civil kommer till en olycka och förenar en normal andning med en normal cirkulation. Andas inte den skadade förutsätter man att hjärtat inte heller fungerar och ska då börja med HLR.

Sedan gick han igenom ”stabil sidoläge”, vilket är det nya namnet för ”framstupa sidoläge”.

Han gick även igenom att om det är en människa som andas men inte är i medvetande ska man, trots risken för ryggskador, säkra andningen och lägga henne i stabilt sidoläge. Argumentet är att det inte spelar någon roll om ryggen är skadad och den skadade kvävs av…

Avslutet på dagen var en demonstration av hjärtmassage och andning, nya grenden är 30 tryck 2 inblås. Sedan fick vi öva på några dockor…

Jag hade aldrig tänkt att man behövde trycka så hårt :S… Bröstbenet ska, på en vuxen, pressas ner kring EN HALV DECIMETER (motsvarande en tredjedel av kroppens djup). Det krävdes riktigt mycket kraft för att åstadkomma detta på dockorna :P

Och under hela genomgången gick han också igenom riskanalys och din egna säkerhet.

Var ett lärorikt pass, nästa pass ska han visa en enkel defibrillator. Nu är det läggdags, mycket jobb imorgon.

Comments are closed.