PPL-A Flygcertifikat

Att skaffa flygcertifikat

Flower

Risken för en kollision

När man står nere på marken är det ganska svårt att tro att flygplan över huvud taget kan krocka när det finns kopiösa mängder fri luft över oss. Tyvärr händer det och måste säga att det är helt klar mer realistiskt när man väl sitter där uppe.

Såg en artikel idag på SvD om två spanska stridsplan som kraschat och att dom inte uteslutit en krock.

I en annan artikel på SvD om svenska plan som varit nära att krocka de senaste 5 åren står det

”Det är ytterst allvarligt. Planet flög i en hastighet av 300 meter per sekund. Det var en halv sekund från sammanstötning. Piloten reagerade efteråt. Det är slumpfaktorn som gjorde att det inte blev en katastrof, säger Hans Kjäll.”

När man står nere på marken och tittar upp så är det svårt att se hur snabbt det går, även små kärror dundrar på i rätt hög fart. Kommer man i 100 kt så motsvarar det vad en X2000 gör på raksträckor. Kommer då 2 små kärror mot varandra så möts man i 200 kt vilket motsvarar 370 km/h vilket är ganska fort ;). Så i sann VFR så gäller det att se och bli sed.

Comments are closed.