PPL-A Flygcertifikat

Att skaffa flygcertifikat

Flower

Checklistan

Checklista

Checklista

Före motorstart

Kvarstående anmärkningar Kontroll
Vikt och balans Kontroll
Tillsyn före flygning Utförd

Motorstart

Parkeringsbroms Till
Automatsäkringar Kontroll
Avionikhuvudströmbrytare Från
Övriga strömförbrukare Från
Huvudströmbrytare Till
Bränslemängd Kontroll
Bränslekran Lämplig tank
Blandning Rik
Förvärmning Från
Fartreglage Inställt
Bränslepump Till
Bränsletryck Kontroll
Snaps (kall motor) Pumpa
Snapspump Låst
Propellerfält Fritt
Magnetnyckel Till

Efter motorstart

Motorvar 800-1200 rpm
Oljetryck Kontroll
Alternator Till
Batteriladdning Kontroll
Bränslepump Från
Bränsletryck Kontroll
Avionikhuvudströmbrytare Till
Strobeljus Till

Före taxning

Säkerhetsbälte Kontroll
Höjdmätare Ställ in
Kursgyro Ställ in

På väntplats

Motorvarv 2000 rpm
Magnetkontroll Fall < 175 rpm
Diff < 50 rpm
Förvärmning Kontroll
Motorinstrument Kontroll
Vacuumtryck 4,8-5,1
Motorvarv 1200 rpm
Bränslekran Lämplig tank
Bränslepump Till
Blandning Rik
Höjd och sidtrim Inställt
Klaff Kontroll/Inställt
Rodren Kontroll
Kursgyro Kontroll
Dörren Reglad
Varningslampor Kontroll
Autopilot Från
Nödchecklista Repetera

Start och stigning

Lättningsfart 45-55 KIAS
Stigfart 63/79/87 KIAS
Klaff in 300 ft GND
Bränslepump från 1000 ft GND

Planflykt

Motorvarv Enl. tabell
Blandning Inställt
Förgasaris Kontroll

Före landning

Autopilot Från
Blandning Rik
Bränslepump Till
Bränslekran Lämplig tank
Förvärmning Till
Höjdmätare Inställt
Klaff Inställt 1-3 steg
Planéfart 70-63 KIAS

Kupering av motor

Parkeringsbroms Till
Avionikhuvudströmbrytare Från
Övriga elförbruare Från
Blandning Från
Magnetnyckel Från
Huvudströmbrytare Från

Och så en slutkläm ->o<-…

Nae kommer inte på något ;)

PS

Detta var min 50:e post

One Response to “Checklistan”

  1. februari 11th, 2009 at 08:48

    PPL-A Flygcertifikat » Blog Archive » Massa besökare och PPL frågor says:

    […] men jag har skrivit av den som vi har till våra PA-28or (Cadet) här, samt även den vanliga checklistan här. I den vanliga listan tycker jag dock att “Strobeljus… Till” borde flyttas till […]