PPL-A Flygcertifikat

Att skaffa flygcertifikat

Flower

Nödchecklistan

Nödchecklista

Nödchecklista

Måste lyckas lära mig checklistorna lite mer ”by heart”. Nu har jag i alla fall lyckats komma över (tagit) kort på dom för SE-KMI och SE-KML (och delvis SE-IZG). Här kommer i alla fall nödchecklistan som jag borde lära mig…

Motorstörning

Farten 73 KIAS
Fält Lämplig yta
Bränselkran Skifta
Bränslepump Till
Förvärmning Till
Blandning Rik
Snapspump Låst
Magnetnyckel Kontroll
Nödfrekvens 121,50
Transponder 7700

Motorbrand under flygning

Bränslekran Från
Gasreglage Tomgång
Blandning Från
Värme/defroster Stäng
Farten 73 KIAS
Magnetnyckel Från
Huvudström Från

Brand i kabinen

Huvudström Från
Frisluftsventiler Öppna
Värme/defroster Från
Släck branden Kväning/brandsläckare

Nödlandning med stoppad motor

Farten 73 KIAS
Fält Lämplig yta
Nödmeddelande 121,50
Transponder 7700
Dörrlås Öppna
Säkerhetsbälten Kontroll
Magnetnyckel Från

Förlust av vakuumtryck

Onödiga strömförbrukare Från
Avionikhuvudströmbrytare Från
Elektronisk vakuumpump (AUX VAC) Till
Avionikhuvudströmbrytare Till

Det är ju inte helt omöjligt att lära sig detta, nu ska jag göra en liknande post om den normala checklistan. Skulle något saknas så får det gärna slängas in i en kommentar ;)

One Response to “Nödchecklistan”

  1. februari 11th, 2009 at 08:48

    PPL-A Flygcertifikat » Blog Archive » Rusning says:

    […] beroende på flygplan och moment, men jag har skrivit av den som vi har till våra PA-28or (Cadet) här, samt även den vanliga checklistan här. I den vanliga listan tycker jag dock att […]