PPL-A Flygcertifikat

Att skaffa flygcertifikat

Flower

Meteorologi: Höjdmätaren

Under gårdagens lektion blev det lite frågor kring höjdmätaren och vad som händer om man ställer om referenstrycket, antingen i luften eller på marken, samt vad som händer om man flyger från ett tryck till ett annat, samt hur temperaturen påverkar detta… Tänkte försöka kasta lite ljus på hur jag ser på detta…

Grundläggande teori

Eftersom atmosfären är så komplex, och okonstant, har man skapat en ”modell” som motsvarar ett visst standarbeteenede som ska återspegla hur luften fungerar i ”medeltal” lite överallt… Denna modell kallas ISA och står för International Standard Atmosphere (eller enligt vissa ICAO Standard Atmosphere).

ISA berättar blandannat om både tryck och temperaturavtagande och det är dessa två som används för höjdmätning. Igentligen är det bara tryckavtagandet med höjden som är av intresse för höjdmätaren i sig, men sedan får man själv tänka på det där med temperaturen…

Tryckavtagande med höjden

Enligt ISA är tryckavtagandet 27 ft/hPa, alltså 27 fot per hecto pascal (samma som 27ft/mb (milibar)). ISA säger också att trycket vid havsytan är 1013,25 hPa.

Temperaturavtagande med höjden

Enligt ISA avtar temperaturen med 1,98 grader per 1000 ft. Det verkliga temperaturavtagandet kommer nog att skilja sig och är inte konstant, och det är något man i luften kan räkna på,,, ev. skriver jag om det senare… men kommer nog inte komma ihåg det ;) ISA säger att temperaturen vid havsutan är +15 grader C

Barometrisk höjdmätare

Dom flesta vet vad en barometer är för något, och för dom som inte vet så är det en tryckmätare, man kan tänka sig att det är som en termometer, fast istället för temperatur så mäter den tryck…

För att mäta höjden när man flyger skulle man igentligen kunna ta med sig sin barometer man har på väggen hem och med den mäta trycket när man är uppe och flyger (teoretiskt sett). Sedan skulle någon på marken (eller du, innan du lyfte) mäta trycket nere på marken. De två trycken du nu har är trycket på marken och trycket på din höjd, säg att det är 1013 hPa på maken och 913 hPa på din höjd, detta skulle ge en skillnad på 100 hPa.

100 hPa * 27 ft/hPa = 2700 ft

Alltså skulle vi befinna oss på 2700 fot. Nu är det ju rätt omständigt att räkna såhär i huvudet och det är här höjdmätaren kommer in i bilden. Man skulle kunna beskriva en höjdmätare som att den jämför trycket utanför planet mot ett referenstryck, detta ger då en skillnad på ett visst antal hPa som sedan visas med hjälp av en arm på en tavla, du skulle t.ex. kunna se att du ör 100hPa över referenstrycket, men för att slippa räkna om detta i huvudet så har man redan satt den skalan på tavlan, så när nålen visar 1 hPa skilland så pekar den på 27 fot.

Höjdmätaren visar alltså enbart skillnaden i tryck mellan det inställda referenstrycket och de tryck som råder kring flygplanet, och ”skalar om” det till en höjd. Har man det här i bakhuvudet så tror jag det blir lättare på luftisprovet, speciellt om man ritar samtidigt…

Skruvar man upp referenstrycket (till ett högre tryck) så kommer höjdmätarens utslag att öka, eftersom högre tryck ligger längre ner, och vrider man ner referenstrycket (lägre tryck) så kommer höjdmätaren att ge mindre utslag, för då refererar den ju till en punkt som ligger en bit upp redan.

Problemlösning med tryckförändringar

En bild säger mer än 1000 ord

tryck

Om man tänker sig att man flyger ifrån ett högre tryck, in i ett lägre, på en konstant höjd, finns det två sätt att tolka frågan på. Håller du konstant höjd över marken eller konstant tryckhöjd (konstant höjd på höjdmätaren)? Antagligen kommer du hålla konstant värde på höjdmätaren vilket resulterar i att du faktiskt kommer sjunka närmre marken, eftersom höjmätaren kommer visa tryckskillnaden mellan atomsfären och ditt referenstryck. Om du kommer ifrån högtrycker så har du antagligen ställt in 1053 hPa som referenstryck, och om du då ligger på drygt 2000 fot ( 1054 hPa – 973 hPa = 80 hPa, 80 hPa = 2160 ft) och flyger in i lågtrycket, och håller höjden på höjdmätaren så kommer du fortfarande flyga i 973 hPa, men ifrån 973 till 1033 hPa är det bara 60 hPa, vilket betyder att du faktiskt flyger 540 fot lägre över marken. Blev det förvirrandes? Tänk på att höjdmätaren visar skillnaden mellan trycket kring dig och referenstrycket, konverterat till fot, och om du flyger in i lägre tryck så betyder det att ditt referenstryck helt plötsligt ligger under marken, alltså blir höjden över marken mindre än vad höjdmätaren visar.

Om man ställer om mätaren så fungerare det på samma sätt, referenspunkten förskjuts. Ställer du in ett högre tryck så kommer punkten ”längre ner”, och höjdmätaren ger större utslag. Skillnaden är att när du ändrar referenstrycket, antingen i luften eller på marken, så kommer din höjd över marken inte ändras, utan den utlästa höjden kommer ändras. Tittar man på bilden samtidigt som man läser detta så kanske det blir lite klarare… Trycket på marken kan vi inte ändra på, utan vi får se till att våran mätare överenstämmer med det rådande trycket, annars visar den fel.

Temperaturens inverkan

I grova drag (tror att det är så här i alla fall =P) så kommer temperaturen att ändra hur snabbt trycket avtar med höjden. Tryckavtagandet med 27 fot per hPa (eller 1/27 hPa per fot) gäller bara när temperaturavtagandet är 1.98/1000 ft (enligt ISA). Kallare luft är tyngre, och kommer alltså få isobarerna att ligga närmre varandra. Om du flyger på 1000 fot så ska temperaturen enligt ISA vara (15 – 1.98) 13,02 grader C. Om det igentligen är 8 grader utanför ger detta 2% fel, och eftersom det är 5 grader kallare är det -2% fel. Fast nu orkar jag inte skriva mer om detta nu ;)

Slutsats

Väder är jobbigt :D, Men inte omöjligt… fast KSABs böcker är i regel inte jättebra, men meteorologiboken är faktiskt (precis som AirLaw) en rätt bra bok…

Hoppas något av detta varit till hjälp… =D

ps. lämna gärna en kommentar :D

Comments are closed.